Huiswerkbegeleiding Utrecht en Vleuten

Huiswerkbegeleiding is bedoelt voor kinderen uit de groepen 6 t/m 8 van de basisschool en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. U kind krijgt één of meerdere dagen per week huiswerkbegeleiding.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding bestaat uit persoonlijke begeleiding op verschillende gebieden: vooruitdenken, agendagebruik, het maken en leren van huiswerk, leren plannen. Ook het aanbrengen van structuur in het leerwerk en hoe te leren voor toetsen wordt behandeld.. Er worden verschillende werkvormen gebruikt zoals: samenvatten, het maken van een mindmap of een tijdlijn, ontwerpen van flashcards enz. Samen kijken we wat er nodig is.

Zelfstandig huiswerk plannen

Het uiteindelijke doel is dat uw kind zelfstandig zijn/haar huiswerk kan plannen, maken en leren.  Waardoor de begeleiding op termijn niet meer nodig is.

Huiswerkbegeleiding is ook mogelijk voor kinderen uit De Meern, Maarssen en Harmelen

Huiswerkbegeleiding utrecht vleuten

Remedial Teaching Utrecht en Vleuten

Remedial Teaching gaat het om het toepassen van pedagogische en/of didactische hulp en begeleiding. Dit voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt. Het kan begeleiding zijn voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.  Het kan echter ook nuttig zijn voor kinderen die hoger dan gemiddeld presteren. Zij kunnen ook de individuele zorg en aandacht vaak goed gebruiken om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Remedial teaching is maatwerk

Remedial teaching blijft dus altijd maatwerk. We gaan uit van wat een kind wél kan en daar bouwen we stapje voor stapje op verder. Dat verbetert het zelfvertrouwen en helpt hem/haar weer op weg.

Remedial Teaching praktijk Klimop in Vleuten heeft een werkwijze gebaseerd op handelings- en oplossingsgericht werken. Hierbij zijn aandacht voor positieve kenmerken van het kind de belangrijke uitgangspunten.

Remedial teaching kan gegeven worden op het gebied van:
• Technisch en begrijpend lezen
• Spelling en taal
• Taak/werkaanpak
• Rekenen
• Aanpak van Cito-vraagstellingen

Vrijblijvend meer informatie: neem dan contact op.