Remedial Teaching Utrecht en Vleuten

Remedial Teaching gaat het om het toepassen van pedagogische en/of didactische hulp en begeleiding. Dit voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt. Het kan begeleiding zijn voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.  Het kan echter ook nuttig zijn voor kinderen die hoger dan gemiddeld presteren. Zij kunnen ook de individuele zorg en aandacht vaak goed gebruiken om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Remedial teaching is maatwerk

Remedial teaching blijft dus altijd maatwerk. We gaan uit van wat een kind wél kan en daar bouwen we stapje voor stapje op verder. Dat verbetert het zelfvertrouwen en helpt hem/haar weer op weg.

Remedial Teaching praktijk Klimop in Vleuten heeft een werkwijze gebaseerd op handelings- en oplossingsgericht werken. Hierbij zijn aandacht voor positieve kenmerken van het kind de belangrijke uitgangspunten.

Remedial teaching kan gegeven worden op het gebied van:
• Technisch en begrijpend lezen
• Spelling en taal
• Taak/werkaanpak
• Rekenen
• Aanpak van Cito-vraagstellingen

Remedial teaching is ook mogelijk voor kinderen uit De Meern, Maarssen en Harmelen

 

Bijles of remedial teaching, wat is eigenlijk het verschil.

Het verschil tussen bijles en remedial teaching vraagt om wat uitleg. Regelmatig hoor ik: ‘Ik zoek bijles voor mijn kind’, als ouders mij bellen. Soms zoeken ze ook echt bijles, vaak bedoelen ze echter remedial teaching. Hierbij wat uitleg over bijles en remedial teaching. Want de juiste hulp vinden voor je kind of leerling is van essentieel belang.

Het verschil tussen bijles en remedial teaching.

Bijles, zo noemen de meeste mensen extra hulp voor hun kind na school . Je krijgt les over de leerstof die je op school aangeboden krijgt. Het gaat om dezelfde leerstof, die je herhaalt en die je oefent. Bijles kan gegeven worden door een leerkracht of een student.

Remedial teaching verschilt van bijles

Remedial teaching werkt aan hiaten in de leerontwikkeling. Dat is dus heel iets anders dan leerstof herhalen. Bij remedial teaching wordt eerst een onderzoek gedaan om te kijken waarin de hiaten in de leerontwikkeling zitten. Remedial teaching is bouwen aan een stevig fundament. Als eenmaal duidelijk waar de stagnatie in de leerontwikkeling zit, dan is remedial teaching een adequate hulp. Dan  gaat het ook beter met de leerstof waar het kind in de klas aan werkt. 

Ook huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding bestaat uit persoonlijke begeleiding op verschillende gebieden: vooruitdenken, agendagebruik, het maken en leren van huiswerk, leren plannen. Ook het aanbrengen van structuur in het leerwerk en hoe te leren voor toetsen wordt behandeld.. Er worden verschillende werkvormen gebruikt zoals: samenvatten, het maken van een mind map of een tijdlijn, ontwerpen van flashcards enz. Samen kijken we wat er nodig is.

Remedial-teaching-fun