Tarieven

Onderstaande tarieven gelden voor schooljaar 2021-2022: in euro's
Intakegesprek
Gratis
Didactisch onderzoek afnemen
60,00 per uur
Didactisch onderzoek uitwerken (+/- 2 uur)
60,00 per uur
Opstellen handelingsplan (+/- 1 uur)
60,00 per uur
Tussen- en eindevaluatie handelingsplan (+/- 0,5 uur)
60,00 per uur
Individuele remedial teaching (45 minuten)
50,00
Individuele remedial teaching (60 minuten)
60,00
Overleg ouders - school
60,00 per uur
Telefonisch consult/ videobellen
60,00 per uur
Huiswerkbegeleiding
27,50 per uur

Begeleiding vindt plaats in de praktijk. Eventueel kan de begeleiding in overleg bij u thuis plaatsvinden.
Remedial Teaching praktijk Klimop hanteert een vooraf vastgesteld starttarief, aangevuld met kilometervergoeding op basis van Google Maps.

Binnen een straal van 10 km: € 5,00 + 0.19 cent per kilometer
Binnen een straal van 20 km: € 10,00 + 0.19 cent per kilometer
Buiten een straal van >20 km: in overleg

Voorwaarden
De tarieven zijn vastgesteld volgens richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching.
Voorbereiding, verslaglegging en gebruik van materialen zijn in het lestarief inbegrepen. Bij verhindering dient de begeleiding voor 8:00 uur afgezegd te worden, anders wordt de begeleiding berekend zoals afgesproken.
Afmelden kan via de mail of Whatsapp.

Indien begeleiding tijdens een schoolvakantie gewenst is, wordt dit individueel afgesproken.

Ouders kunnen de individuele begeleiding op elk moment, om welke reden dan ook, tussentijds stopzetten. Het is prettig als u een opzegtermijn van 2 weken in acht neemt. Dit is niet verplicht.

De kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Eens in de maand ontvangt u een factuur.
In sommige gevallen kan Remedial Teaching worden bekostigd uit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Remedial Teaching praktijk Klimop