Voorstellen

Mijn naam is Annelies van Loenen. Sinds 2000 ben ik werkzaam in het primair onderwijs. Ik heb op verschillende basisscholen gewerkt als leerkracht in de groepen 1 t/m 8. Vanaf 2004 ben ik, naast mijn functie als leerkracht, intern begeleider geworden. Sinds 2009 ben ik ook gestart met het geven van Remedial Teaching. Bij Fontys Hogeschool in Utrecht heb ik zowel de Bachelor Interne Begeleiding als Master Remedial Teaching succesvol afgerond. Om mij nog meer te specialiseren in gedrag van kinderen, heb ik in 2018 de opleiding Master SEN gedragsspecialist bij het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht afgerond.

Ik voel me betrokken bij kinderen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van leren en gedrag. Ieder kind verdient het om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Soms heeft een kind daar extra begeleiding bij nodig. Ik kijk naar de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Daarnaast is het belangrijk dat de interesses, kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van de kinderen worden meegenomen tijdens de begeleiding. Door kinderen handvatten te geven neemt het zelfvertrouwen toe en komen zij beter tot ontwikkeling.

Ik ben lid (lidnummer: 161329) van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers. Zo blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en onderhoud ik contact met andere Remedial Teachers in Utrecht.

remedial teacher Klimop Annelies